Jest to bezpłatne internetowe kalkulatory daty i czasu, które zapewniają kalkulatory dat, kalkulatory czasu, kalkulatory dni okolicznościowych, kalkulatory dni obchodów, a także setki innych kalkulatorów dotyczących finansów, sprawności, zdrowia i nie tylko.