Solver Capture Prędkość powietrza

Smaller Outlets

air flow (m3/s, ft3/s)
distance (m, ft)
 
 
 

Larger Outlets

air flow (m3/s, ft3/s)
distance (m, ft)
area (m2, ft2)
 
 

Uchwyć formułę prędkości powietrza

v c = q / (4 π x 2 ) = v o A / (12 x 2 ) = v o π d 2 / (48 x 2 ).

gdzie

A = obszar kanałowy (M 2 , ft 2 )

Q = przepływ objętości powietrza (M 3 / s, ft 3 / s)

V o = prędkość powietrza w otworze wylotowym (m / s, ft / s)

v c = uchwycić prędkość powietrza w odległości x z wylotu wylotowego (m / s, ft / s)

x = odległość od wylotu (m, ft)

D = średnica wylotu (m, ft)

Do większych wylotów, należy je modyfikować

v c = v o A / (A + 10 X 2 ) = q / (A + 10 x 2 )

Solver Capture Prędkość powietrza