Kalkulator utraty głowicy przepływu powietrza

- λ
length pipe/duct (m, ft)
 (m, in)
velocity (m/s, ft/min)
Imperial units SI-units
 
 
 

Kalkulator, aby znaleźć utratę głowy w rurze, kanale lub probówce.

Wartości warunków domyślnych jest 20 O C , 1,2 kg / m 3 i 6 m / s .

Znajdź współczynnik tarcia za pomocą kalkulatora równania Colebrook.

Kalkulator utraty głowicy przepływu powietrza