Kalkulator przepływu kanału powietrza

SI Units

air velocity (m/s)
diameter (m)

or alternatively

side length - a (m)
side length - b (m)

Imperial Units

air velocity (ft/min)
diameter (in)

or alternatively

side length - a (in)
side length - b (in)

Przepływ powietrza w formule kanałów powietrznych

v i = q i / a i = 576 q i / (π d i 2 ) = 144 q i / (a ​​ i b i )

gdzie, q i = przepływ powietrza (CFM), V i = prędkość powietrza (ft / min), d i = średnica kanału ( cale), a i = obszar kanału (stopy kwadratowe), b i = szerokość kanału (cale), a i = szerokość kanał (cale)

Kalkulator przepływu kanału powietrza