Siła hydrauliczna i wału kalkulatora pompy

SI-units

flow capacity (m3/h)
density of fluid (kg/m3)
gravity (m/s2)
differential head (m)
pump efficiency

Imperial units

flow capacity (gpm)
density of fluid (lb/ft3)
gravity (ft/s2)
differential head (ft)
pump efficiency

Formuła mocy pompy wału

p s = p h / η

gdzie

η = wydajność pompy

p s = moc wału (kW)

Formuła mocy pompy hydraulicznej

p h = q ρ g h / (3,6 10 6 )

gdzie

g = grawitacja (9,81 m / s 2 )

p h = moc (kW)

q = pojemność przepływu (M 3 / h)

ρ = gęstość płynu (kg / m 3 )

h = głowica różnicowa (m)

Siła hydrauliczna i wału kalkulatora pompy