Kalkulator odzyskiwania ciepła.

Sensible Heat Recovery

air flow (cfm)
t1 (oF)
t2 (oF)
recovery efficiency

t2 - outside air temperature after the heat exchanger
t1 - outside air temperature before the heat exchanger


Total Heat Recovery

air flow (cfm)
h2 (Btu/lb.ºF)
h1 (Btu/lb.ºF)
recovery unit efficiency

h1 - enthalpy outside air after the heat recovery unit (Btu/lb.ºF)
h2 - enthalpy outside air before the heat recovery unit (Btu/lb.ºF)

Rozsądne systemy odzyskiwania ciepła

H = 1,08 q (t 2 - t 1 ) η

gdzie

η = wydajność odzyskania ciepła

q = Ilość przepływu powietrza (CFM)

H = przeniesienie ciepła (BTU / H)

1,08 = stała dla rozsądnych równań ciepła

t 2 = temperatura powietrza powietrza zewnętrznego po jednostka odzyskiwania ciepła ( o f)

t 1 = temperatura powietrza powietrza wylotowego przed jednostka odzyskiwania ciepła ( o f)

Całkowita formuła systemu entalpii

H = 4,5 q (h 2 - h 1 ) η

gdzie

h 2 = entalpia powietrza powietrza zewnętrznego po Jednostka odzyskiwania ciepła (BTU / LBºF)

h 1 = entalpia powietrza powietrza wydechowego przed Jednostka odzyskiwania ciepła (BTU / LBºF)

4.5 = stała dla całkowitych równań ciepła

Kalkulator odzyskiwania ciepła.