Odpowiedniki jednostki paliwowej

J (Joule)
kJ (kilo Joule)
kWh
Nm3 natural gas
ft3 natural gas
tonn coal equivalent (tce)
tonn oil equivalent (toe)
barrel oil equivalent (boe)
kcal
Btu

Wprowadź numer do konwertera i wybierz, od czego chcesz. Na przykład j (Joule), a następnie kliknij "Konwertuj", otrzymasz wynik poniżej.

Ekwiwalenty gazu ziemnego zakładają 1000 BTU / FT 3 brutto - lub 9,400 kcal / nm 3 lub 39.4 MJ / NM 3

Odpowiedniki jednostki paliwowej