Kalkulator mocy wiatrowej

density (kg/m3)
efficiency
wind velocity (m/s)
windmill diameter (m)

Formuła mocy wiatrowej

p = 1/2 ρ a v 3

gdzie

p = moc (W)

v = prędkość wiatru (m / s)

ρ = gęstość powietrza (kg / m 3 )

A = obszar wiatr przechodzący przez prostopadły do ​​wiatru (M 2 )

Kalkulator mocy wiatrowej