SCFM do ACFM.

The ACFM is Actual Cubic Feet per Minute, The SCFM is Stand. Cubic Feet per Minute

SCFM
stand. air press. (psia)
stand. air temp. (oR)
actual conditions
air press. (psia)
saturation press. (psia)
relative humidity
amb. air temp. (oR)

SCFM do formuły ACFM

ACFM = SCFM [P STD / (P Act - P Sob φ)] (T ACT / T std )

gdzie

scfm = standardowe stopy sześcienne na minutę

ACFM = rzeczywiste stopy sześcienne na minutę

φ = Rzeczywista wilgotność względna

p std = standardowy absolutny ciśnienie powietrza (PSIA)

t std = standardowa temperatura ( o r)

P Sob = Ciśnienie nasycenia w rzeczywistej temperaturze (PSI)

t ACT = Rzeczywista temperatura powietrza otoczenia ( o r)

P ACT = Ciśnienie bezwzględne na poziomie rzeczywistym (PSIA)

SCFM do ACFM.