Kalkulator utraty ciśnienia

friction coefficient
length pipe/duct (m, ft)
hydr. diameter (m, in)
density (kg/m3, lb/ft3)
flow (m3/s, ft3/min)
SI-units
Imperial units

Kalkulator obliczający utratę ciśnienia w rurze, kanale lub probówce. Conditon wynosi 20 o C, 1,2 kg / m 3 i 6 m / s.

Formuła równania Darcy-Weisbach

Δp = λ (l / d h ) (ρ V 2 / 2)

gdzie

λ = współczynnik tarcia Darcy-Weisbach

d h = średnica hydrauliczna (m)

ρ = gęstość (kg / m 3 )

l = Długość kanału lub rury (m)

Δp = Utrata ciśnienia (PA, N / M 2 )

Kalkulator utraty ciśnienia