Konwerter długości


m
dm
cm
mm
km
in
ft
yards
miles
nautical miles
cables

M DM CM MM MM w Ft Yards Miles Mil Mil Cables Długość konwerter jednostek

Na przykład, 1,0 m = 10 Decymetry = 100 centymetrów = 1000 milimetrów = 0,001 kilometrów = 39,4 cala = 3,28 stóp = 1,09 jardów = 0,000621 mil = 0,00054 mil nautical = 0,0054 kable

Konwerter długości