Kalkulator cylindrów hydraulicznych.

Bore of a Cylinder (b) :
Pound per Square Inch (PSI) :
Diameter of a Rod (d) :
Angle (degrees) :
  
Pull of a Hydraulic Cylinder (lbs)
Push of a Hydraulic Cylinder (lbs)

Formuła cylindra hydrauliczna

Pull = sin (kąt) * psi * 3.1415 * (B 2 -d 2 ) / 4 funty.

Push = sin (kąt) * psi * 3.1415 * b 2/4 funtów.

Na przykład, gdy otwór cylindra (b) = 15, funt na cal kwadratowy (PSI) = 10, średnica pręta (D) = 10, kąt (stopnie) = 90, a następnie weź wartości do formuły, a następnie nacisk Siłownik hydrauliczny wynosi 1768,00 funtów, ciągnięcie cylindra hydraulicznego wynosi 982,00 funtów.

Kalkulator cylindrów hydraulicznych.