Kalkulator paliwa po podróży

Elapsed trip time in hours:
Start Of Trip Fuel In Gallons In All Tanks:
Capacity of fuel in Gallons:
Gallons Per Hour (GPH) Consumption Rating:
Calculated Fuel Ramaining: Gallons
Current Fuel Load: Gallons
Beginning Fuel Load: Gallons
Topping Tanks (Jet A) Would Increase Current Weight: Pounds
Topping Tanks (AvGas) Would Increase Current Weight: Pounds

Formuła paliwa po wycieczce

Odrzutowiec waga na galon (DW) = 6.84

Waga benzynowa lotniczej na galon (GW) = 6,00

Całkowita pojemność (AVGAS) Waga obciążenia paliwa = (waga paliwa) * (GW)

Początek obciążenia paliwa = waga paliwa * zbiornik

Obliczone paliwo Ramaining = (ST) - ((TT) * (GPH))

Aktualne obciążenie paliwa = paliwo paliwa

Kalkulator paliwa po podróży