Obciążenie pojemnościowe i kalkulator energii

Output of Capacitance Charge & Energy Calculation

Kalkulator ładunku pojemności i energii do pomiaru ładunku i energii przechowywanej w kondensatorze.

Opłata pojemnościowa i formuła energetyczna:

q = c v

Formuła Energy E.

E = (1/2) C V 2

Gdzie Q jest ładunkiem na kondensator, C jest pojemnością kondensatora, V to napięcie lub potencjał między płytami

function calculate(){
var c=parseFloat(document.getElementById("c").value)*parseFloat(document.getElementById("copt").value);
var v=parseFloat(document.get