Kalkulator tablicy antenowej

Polar Angle: (θ)
Wave Length: (λ)
Difference Phase of two Elements: (β)
Distance between each two Elements:
Number of Elements in Array: N
Array Factor:

Formuła tablicy antenowej

AF = [(SIN (N × φ / 2) / (SIN (φ / 2)]

K = 2π / λ, φ = (K × D × COS θ) + β.

Array antenowy (elektromagnetyczny) do nadawania i / lub odbierania fal radiowych, wykorzystuje ingerencję fal elektromagnetycznych w celu zwiększenia sygnału promieniującego.

Kalkulator tablicy antenowej