Kalkulator APERTE ANTENA.

Magnetic Current:
Half antenna length:
Wave Length:
Radius:
Z-axis length:
Coordinate Angle:
Dipole Current:
Electric Wave:
Magnetic Wave:
Average radiated power density:

Przysłona antenowa oznacza, jak skuteczna jest antenę, otrzymując moc fal radiowych.

Wzór wzmocnienia elektronów.

Eφ = [(j * k * a 2 * e 0 * e -jkr ) / r] * (cosθ * cosφ) [( J 1 * k * a * sinθ) / k * a * sinθ]

Eθ = [(J * K * A 2 * E 0 * E -jkr ) / r] * sinφ [(j 1 * k * a * sinθ) / k * a * sinθ]

Gdzie,

E 0 = 8,8541878176 * 10- 12 f / m (stała elektryczna)

J1 = Gęstość prądu elektryczna dla pierwszego elementu

j = gęstość prądu elektryczna

r = odległość punktu obserwacji z pochodzenia

A = promień otworu okrągłego

λ = długość fali

k = 2π / λ

θ = Kąt współrzędnych 1

φ = Kąt współrzędnych 2

Kalkulator APERTE ANTENA.