Kalkulator impedancji mikropręcowych.

   
Output of Microstrip Impedance Calculation

Kalkulator impedancji mikroprza do pomiaru impedancji paska przesyłowego.

Formuła impedancji mikroprostów.

Microstrip Impedance Formula & Calculation

Gdzie

H jest grubością dielektryczną

t oznacza grubość paska

W oznacza szerokość paska

Z 0 impedancja wolnej przestrzeni

E r jest stałą dielektryczną

Kalkulator impedancji mikropręcowych.