Kalkulator impedancji różnicowej mikropastu

   
Output of Differential Microstrip Impedance Calculation

Kalkulator impedancji mikropręcików , aby zmierzyć opozycję do prądu przemiennego.

Zróżnicowa formuła impedancji mikropozerwy

Differential Microstrip Impedance Formula

Gdzie

D to separacja śledzenia

H jest grubością dielektryczną

t jest grubością paska

W oznacza szerokość paska

Z d względna stała dielektryczna

E r jest stałą dielektryczną substratu

Kalkulator impedancji różnicowej mikropastu