Cylindryczny kalkulator kondensatora

I want to calculate
Permittivity (ε): F/m
Length of Conductors (L): m
Outer Conductor Diameter (b): m
Inner Conductor Diameter (a): m
Capacitance (C): F
 

Formuła kondensatora cylindrycznego

Do wewnętrznej średnicy przewodnika: A = b / E (2π L / C)

Do średnicy przewodnika zewnętrznego: B = AE (2πl / C)

Długość przewodów: L = CLN (b / a) / 2π ε

Do zezwolenia: ε = cln (b / a) / 2πl

Pojemność: C = 2π εl / in (b / a)

Gdzie, ε = przenikalność, C = pojemność, B = zewnętrzna średnica przewodnika, L = długość przewodów, a = wewnętrzna średnica przewodnika.

Cylindryczny kalkulator kondensatora