Kalkulator Gain Electron.

Flow of current:
Number of electrons:
Cross section of area of wire:
Charge of electron:
Drift velocity:

Wzór wzmocnienia elektronów.

V = i / (n * q * a)

Kalkulator obliczający prędkość dryfu elektronów, prędkość dryfu oznacza średnią prędkość, że elektron, w półprzewodnikowym, przewodniku lub rurce elektronowej.

Kalkulator Gain Electron.