Kalowator kilowatów do kilowatów

  Enter energy in kilowatts-hour: kWh  
  Enter time in hours: hr  
       
  Power result in kilowatts: kW  

Energia w kilowatogodzinach (kWh) do władzy w formule kilowatów (KW)

p (kW) = e (kWh) / t < / I> (HR)

Kalowator kilowatów do kilowatów