Kalkulator prawa gazowego

Initial Pressure:  
Volume:  
Initial Temperature:  
Final Pressure:  
Final Volume:  
Final Temperature:  
 
 

Łączne prawo gazowe to prawo gazowe, które łączy prawo Gay-Lussaca, prawo Boyle'a i prawo Karola.

Kombinowany wzór prawa gazowego:

P i v i / t i = p f v f / t < sub> f

gdzie, p f = ciśnienie końcowe, V f = objętość końcowa, t f = temperatura końcowa, w Kelvin, p i < / sub> = ciśnienie początkowe, V i = objętość początkowa, t i = temperatura początkowa, w Kelvin

Kalkulator prawa gazowego