Kalkulator prawa Daltona

Values of 'moles of gases(n)' separated by comma
Temperature (t): K
Moles of gas (n): moles
Volume (v): L
Pressure kPa

Formula prawa Daltona:

p tot = {n 1 + n 2 + n 3 + ... n m < / Sub>} RT / V

P tot = p 1 + p 2 + p 3 + ... + p m < / sub> (lub)

Gdzie,

n 1 , n 2 , n 3 , ..., n m = n to całkowita ilość Gaz gazów M obecnych w mieszaninie,

P 1 , p 2 , p 3 , ..., pm = ciśnienia częściowe poszczególnych gazów w mieszaninie.

T = temperatura,

V = objętość,

R = 8,314 J K- sup> 1 mol- sup> 1 , idealna stała gazowa.

Kalkulator prawa Daltona