Równoważna waga kalkulatora metalowego

Weight of Metal A:
Equivalent Weight of Metal B:
Weight of Metal B:
Equivalent Weight of Metal A =

Równoważna masa formuły metalowej:

Równoważna masa metalu A = (równoważna masa metalu B * masy metalu A) / równoważna masa metalu b

Równoważna waga kalkulatora metalowego