Ilość substancji (n) z kalkulatora masy molowej

Mass(g)
Molar Mass(g/mol)
 
Amount of Substance (n) = (mole)

Ilość substancji, zwana również ilością ilościową, mierzy liczbę cząstek w próbce. Jednostki są mole (symbol mol). Jednostka opiera się na masie 0,012 kilograma (kg), węgla 12 (C-12). Jeden mol nazywa się stałą Avogadro, równą 6.02214129 (30) × 10 23 .

Ilość formuły substancji (n)

Ilość substancji (n) = masa (m) / masa molowa (m)

Na przykład, gdy masa wynosi 20, masa molowa wynosi 2, a następnie ilość substancji wynosi 10.

Ilość substancji (n) z kalkulatora masy molowej