Kalkulator prawa Charlesa

I want to calculate
Initial Volume(Vi) L
Initial Temperature(Ti) K
Final Volume(Vf) L
Final Temperature(Tf) K

Poniższa animacja przedstawia zależność między objętością a temperaturą.

Formuła prawa Charlesa

.

.

Z powyższego pokazuje, jak gaz spadek temperatury doprowadzi do zmniejszenia objętości, rozszerza się, gdy temperatura wzrasta.

function calsi()
{
var ty = document.gas.ss.value;
var vi = document.gas.res1.value;
var ti = document.gas.res2.value;
var vf = document.