Rozcieńczenie kalkulatora stężenia molowego

  Concentration:       Volume:  
Stock Solution: ×
  =
Dilute Solution: ×
         

Rozcieńczenie kalkulatora stężenia molowego, aby znaleźć niższy roztwór stężenia z wyższych stężeń stężenia molowego.

Rozcieńczenie formuły stężenia molowego

Stężenie (Stock) × objętość (magazyn) = stężenie (rozcieńczony) × objętość (rozcieńczona)

Na przykład, gdy stężenie roztworu zapasowego wynosi 2 mol / L, objętość wynosi 3 ml, roztwór rozcieńczony wynosi 1,6 mol / l, a następnie objętość roztworu rozcieńczonego wynosi 3,75 ml.

Rozcieńczenie kalkulatora stężenia molowego