Rozpuszczalny kalkulator białka

Blank titre:  
Titre:  
Normality of naoh:  
Effective weight:  
Soluble protein (%):  
 

Kalkulator Aby znaleźć pusty titre, oponę, normalność NaOH, skuteczną wagę, rozpuszczalne białko, wypełnić jakiekolwiek cztery elementy, aby uzyskać wynik ostatniego.

Procent rozpuszczalnego formuły białkowej

P = 1,401 * 6.25 * 5 * (B - T) * N / M

Gdzie m jest skuteczna waga, t to titre, n oznacza normalność Noego, B jest pustyt, p oznacza procent rozpuszczalnego białka.

Rozpuszczalny kalkulator białka