Mola molowa kalkulatora gazu

Pressure:    
Volume:    
Mass:    
Temperature (Celcius):      
Molar mass (Dalton):      
   

Masa molowa jest masą jednego molu substancji.

Masa molowa formuły gazowej

m = p * v * w / t * 0,0821

Gdzie W jest masą gazu, t jest temperaturą, V oznacza objętość, p oznacza ciśnienie, M jest masą molową gazu

Mola molowa kalkulatora gazu