Kalkulator ciśnienia osmotycznego

Number of ions:
Osmotic Coefficient:
Concentration of all solutes:  (mol/L)
Absolute Temperature:  (K)
Osmotic Pressure:  (bar)

Kalkulator ciśnienia osmotycznego, aby znaleźć ciśnienie osmotyczne roztworu zawierającego rozpuszczone substancje stałe. Ciśnienie osmotyczne pojawia się, gdy czysty rozpuszczalnik i roztwór lub dwa roztwory różnych stężeń.

Osmotyczna formuła ciśnienia

Π = ja. Φ * c. R. T.

Gdzie Πis ciśnienie osmotyczne T jest temperaturą w skali Kelvin, oznacza 0,083145 litra 3 MGCL 2 2 NACL, C jest stężeniem roztworu, φ jest współczynnikiem osmotycznym.

Na przykład, gdy liczba jonów wynosi 3, współczynnik osmotyczny wynosi 0,2, stężenie wszystkich substancji rozmiarowych wynosi 3, temperatura bezwzględna wynosi 20, wówczas ciśnienie osmotyczne wynosi 2,99322 bar.

Kalkulator ciśnienia osmotycznego