Kalkulator prawa rozpadu radioaktywnego

Initial Activity:    
Isotope Half Life:    
Decay Time:    
Final Activity:    
     

Rozkład radioaktywny, znany również jako radioaktywność lub rozpad jądrowy, oznacza to jądro niestabilnego atomu traci energię. Kalkulator, aby znaleźć początkową aktywność, okres półtrwania izotopu, czasu rozpadu, końcowej aktywności, wypełnić dowolne trzy przedmioty, aby uzyskać wynik ostatniego.

Formuła prawa rozpadu radioaktywnego

N = N0E- (0,693T / T1 / 2)

Gdzie T1 / 2: połowy czas materiału radioaktywnego, t czasu próchnicy, n oznacza aktywność w czasie 0, N0: Aktywność początkową.

Kalkulator prawa rozpadu radioaktywnego