Kalkulator numeru Avogadro

Number of atoms within the crystal unit cell (Z): g/mole
Average atomic mass (M):
Density (D): g/cm3
Volume (V): cm3
Avogadro's number (N) = mole-1

Liczba formuła Avogadro:

N = (z x m) / (d x v)

Gdzie,

V = objętość,

D = gęstość,

M = średnia masa atomowa,

Z = liczba atomów w komórce jednostki krystalicznej.

ładunek jednego elektronu wynosi 1,602 x 10- 19 Coulomb

jeden amper = 1 coulomb / sekunda lub jedna amp.s = 1 coul

Number of atoms within the crystal unit cell (Z):

g/mole


Average atomic mass (M):

Density (D):

g/cm3Volume (V):

cm3Avogadro's