Oszacowanie kalkulatora stężenia jonów wodorowych

HCO3 (mEq/L) :
PaCO2 (mmHg) :
H+ nmol[pH] = Unit

Oszacowanie wzoru stężenia jonów wodorowych:

Stężenie jonów wodorowych w NMOL = [H +] = 24 * (PACO2 / HCO3)

Paco2 = część tętnicza Naciśnij CO2

Oszacowanie kalkulatora stężenia jonów wodorowych