Kalkulator reakcji neutralizacji

Weight of acid or base in grams:
Volume of base or acid:
Normality:
Equivalent weight of acid/ base:

Formuła reakcji neutralizacji:

Równoważna masa kwasu lub zasady = (masa kwasu lub zasady w gramach / objętości zasady lub kwasu) * normalność

Kalkulator reakcji neutralizacji